Termeni și Condiții

Site-ul www.casaapeiminerale.ro (denumit în continuare „Site-ul Andeur srl”) aparţine şi este administrat de societatea S.C. Andeur srl, cu sediul în România, Arad, str.Marasesti nr 33 ap 1, Jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/713/2003, CUI RO 15509038 (denumită în continuare „Societatea”/ ”noi”/ ”nostru”/ ”noastră”.) 

ÎNAINTE DE A ACCESA SI UTILIZA Site-ul www.casaapeiminerale.ro”), vă rugăm să citiţi aceşti Termeni si Condiţii de Utilizare a Site-ul www.casaapeiminerale.ro r”) (denumite în continuare „Termeni şi Condiţii”). 

Termenii şi Condiţiile vor guverna relaţia dintre noi şi dumneavoastră în ceea ce priveşte accesul la şi utilizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro, din momentul accesării acestuia. Nu utilizaţi Site-ul www.casaapeiminerale.ro dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii. 

Utilizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro reprezintă acordul utilizatorului cu aceşti Termeni şi Condiţii. 

 1. Alte prevederi care se aplică în cazul utilizării Site- www.casaapeiminerale.ro şi completează aceşti Termeni şi Condiţii 

Utilizatorul înţelege şi este de acord că accesarea şi utilizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro este posibil să implice prelucrarea de către noi a anumitor date cu caracter personal. Categoriile de date, modalitatea colectării lor, scopul utilizării, destinatarii şi alte informaţii legate de prelucrarea acestor date se regăsesc în politica de confidenţialitate https:// www.casaapeiminerale.ro /politica-de-confidentialitate, care completează aceşti Termeni şi Condiţii şi se aplică relaţiei noastre cu utilizatorul Site-ului www.casaapeiminerale.ro Utilizarea Site- www.casaapeiminerale.ro reprezintă totodată acceptarea de către utilizator şi a Politicii de cookies  www.casaapeiminerale.ro /politica-utilizare-cookie, care reglementează diferitele tipuri de cookies pe care le folosim în legătură cu Site-ul www.casaapeiminerale.ro. 

De asemenea, relaţia noastră cu utilizatorul Site-ului www.casaapeiminerale.ro poate fi guvernată de termeni şi condiţii adiţionale, cu ocazia unor evenimente, campanii, programe, sau în cadrul  anumitor porţiuni din Site-ul www.casaapeiminerale.ro. În acest caz, în situaţia în care apare un conflict între prevederile acestor Termeni şi Condiţii şi prevederile adiţionale, vor prevala cele din urmă, însă strict în ceea ce priveşte evenimentele, campaniile, programele menţionate, respectiv porţiunile din Site-ul www.casaapeiminerale.ro cărora li se aplică. 

 1. Utilizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro

În calitate de utilizator, vă este acordat un drept ne-exclusiv, ne-transferabil şi revocabil de a accesa şi utiliza Site-ul www.casaapeiminerale.ro şi Conţinutul în mod privat, strict pentru uzul dumneavoastră personal, necomercial, sub condiţia respectării acestor Termeni şi Condiţii. 

 1. Limitări în utilizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro

Utilizarea este strict pentru uzul personal necomercial al utilizatorului. Utilizarea în orice alt mod şi scop sau utilizarea frauduloasă este interzisă. Sunt interzise, de exemplu, enumerarea nefiind limitativă: (a) copierea, modificarea, editarea, crearea de opere derivate, reproducerea, transmiterea, distribuirea, publicarea, afişarea ori exploatarea comercială în orice manieră a Site-ului www.casaapeiminerale.ro şi/sau a Conţinutului fără acordul nostru expres scris anterior; (b) utilizarea ingineriei inverse (en: reverse engineering), a oricărei proceduri de dezasamblare, decompilare a tehnologiei utilizate pentru furnizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro; (c) deteriorarea în orice fel a Site-ului www.casaapeiminerale.ro sau interferenţa cu acesta, ori a tehnologiei utilizate pentru crearea sau administrarea sa; (d) accesul sau intervenţia neautorizată la sau asupra Site-ului www.casaapeiminerale.ro; (e) prezentarea sub o altă identitate în vederea dobândirii accesului la Site- www.casaapeiminerale.ro; (f) sondarea, scanarea, testarea vulnerabilităţii Site- www.casaapeiminerale.ro sau a oricărei reţele conectate la acesta sau încălcarea măsurilor de securitate sau de autentificare pe Site-ul www.casaapeiminerale.ro sau orice reţea conectată la acesta;(g) folosirea Site-ului Site-ul www.casaapeiminerale.ro  şi/sau a Conţinutului în mod ilegal ori într-o modalitate care poate dăuna ori  vătăma companiei sau terţilor. 

În cazul săvârşirii oricăreia dintre acţiunile de mai sus, ori altele care depăşesc limitele utilizării permise conform acestor Termeni şi Condiţii, ne rezervăm dreptul de a vă restricţiona accesul la Site-ul www.casaapeiminerale.ro şi de a lua măsurile la care suntem îndrituiţi conform legii. 

 1. Proprietatea intelectuală 

Drepturile asupra Site-ului www.casaapeiminerale.ro şi asupra conţinutului prezent şi viitor al Site- ului www.casaapeiminerale.ro, care include, fără limitare la, informaţii, texte, fotografii, video, lucrări diverse, schiţe, ilustraţii, desene, design, grafică, picturi, aplicaţii, programe software instrumente, caracteristici, dar şi mărci, mărci de servicii, nume de comerţ, logo-uri, sigle, denumiri, aspectul comercial (en: trade dress), desene şi modele industriale, drepturi de autor (toate cele enumerate mai sus fiind denumite împreună „Conţinutul”), aparţin şi reprezintă proprietatea societăţiiAndeur srl, cu excepţia cazului în care se  precizează altfel. 

Drepturile de mai sus sunt protejate împotriva oricărei utilizari, copieri, distribuiri, difuzări neautorizate, conform legislaţiei aplicabile în vigoare. 

Prin aceşti Termeni şi Condiţii Utilizatorii nu primesc niciun drept asupra Site-ului www.casaapeiminerale.ro sau asupra Conţinutului, cu excepţia dreptului prevăzut la secţiunea „Utilizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro”. Orice altă utilizare a Site-ului www.casaapeiminerale.ro sau a Conţinutului sau a oricărei părţi din acestea, în orice modalitate, prin copiere, reproducere, realizare de opere derivate, modificare, alterare, editare, captare, creare de linkuri, comunicare directă sau indirectă către public, (re)postare, (re)publicare, distribuire, transmitere, vânzare, transfer, exploatare în orice fel etc. este interzisă indiferent de scopul avut, în absenţa acordului prealabil scris al titularului acestui drept. 

Utilizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro sau a Conţinutului sau a oricărei părţi din acestea cu încălcarea Termenilor şi Condiţiilor reprezintă o încălcare a drepturilor societăţi Andeur srl sau, după caz, ale altor terţi titulari de drepturi. 

 1. Furnizarea de conţinut de către utilizator 

Este posibil ca, permanent sau temporar, Site-ul www.casaapeiminerale.ro dispună de zone/aplicaţii/programe dedicate încărcarii de conţinut de către utilizatori, conţinut care poate consta în: comentarii, informări, postări, fotografii, materiale audio sau audio-video, lucrări, desene, grafică şi altele (denumite împreună „Materialele”). În legătura cu Materialele încărcate pe Site-ul www.casaapeiminerale.ro, utilizatorul este singurul şi pe deplin răspunzător. Astfel, utilizatorul garantează şi declară că: (a) este titularul şi/sau deţine toate drepturile cu privire la Materiale, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi de sublicenţiere, (b) în legătura cu Materialele, are dreptul să acorde şi acordă efectiv Societăţii, în mod neexclusiv, gratuit, fără limitări teritoriale (global), perpetuu şi irevocabil, toate drepturile de autor care pot face obiectul licenţierii conform legii, incluzând dreptul de a utiliza, de a copia, de a modifica, de a decide dacă, în ce mod şi când vor fi utilizate, de a reproduce, de a adapta, de a traduce, de a distribui, de a închiria, de a împrumuta, de a radiodifuza si retransmite prin cablu sau altă modalitate, de a realiza opere derivate după, de a comunica public direct sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea lor la dispoziţia publicului, de a consimţi la utilizarea lor de către alţii, de import, de a le încorpora în alte lucrări în orice formă, media sau tehnologie cunoscută sau viitoare, precum şi dreptul de a sublicenţia toate şi oricare dintre drepturile de mai sus; (c) este de acord şi permite altor utilizatori ai Site-ului www.casaapeiminerale.ro să acceseze, să vizualizeze, să depoziteze şi să reproducă Materialele pentru uzul personal al acelor utilizatori, în scop necomercial. 

Utilizatorul înţelege şi este de acord că: (a) Materialele nu vor fi tratate ca fiind confidenţiale; (b) Societatea nu este autorul Materialelor, ci doar un intermediar prin care utilizatorul furnizează şi afişează/comunică public Materialele; (c) Societatea nu-si însuşeşte, nu susţine, nu garantează opiniile, judecăţile şi punctele de vedere exprimate, afişate, comunicate public, încărcate de utilizator şi nu susţine acurateţea, temeinicia, caracterul complet, justeţea sau coerenţa lor; (d) prin utilizarea Site-ului www.casaapeiminerale.ro, nu va încărca, posta, transmite sau comunica public Materiale care: (i) interferează cu sau produc nefuncţionări sau dereglări ale Site-ului www.casaapeiminerale.ro, (ii) sunt vulgare, obscene, indecente, profanatorii sau ofensive, defăimătoare, ilegale, ameninţătoare, abuzive, agresive, hărţuitoare; (iii) încalcă drepturile unor terţi, ca de exemplu drepturi de proprietate intelectuală, drepturi la viaţa privată, secrete de serviciu sau comerciale, confidenţialitate sau altele sau pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin ori relaţii contractuale; (v) care încurajează criminalitatea sau care ar angaja răspunderea civilă, administrativă sau penală ori ar încălca prevederile legii aplicabile; (vi) conţin coduri dăunătoare, viruşi, fişiere corupte sau alte programe similare care sunt create să sau ar putea afecta, distruge operarea normală, în bune condiţii, a www.casaapeiminerale.ro sau a unei porţiuni din acesta, a unei reţele, a unei componente hardware sau a unui terminal/dispozitiv de telecomunicaţii în integralitatea sa. 

 1. Linkuri către alte site-uri 

Ne rezervăm dreptul de a adăuga linkuri către alte site-uri din World Wide Web. Nu suntem însă răspunzători pentru: (a) disponibilitatea, funcţionarea corectă, modul în care operează respectivele site-uri; (b) calitatea, conţinutul, acurateţea, temeinicia, caracterul complet, justeţea sau coerenţa conţinutului acestor site-uri, calitatea produselor sau serviciilor furnizate de, disponibile prin sau promovate de acestea sau de terţi prin intermediul acestora; ori (c) securitatea respectivelor site-uri. De asemenea, Societatea nu-si însuşeşte, nu susţine, nu garantează opiniile, judecăţile şi punctele de vedere exprimate, afişate, comunicate public, pe respectivele site-uri şi nu susţine acurateţea, temeinicia, caracterul complet, justeţea sau coerenţa lor. 

 1. Încetarea dreptului de utilizare a Site-ului www.casaapeiminerale.ro Dreptul utilizatorului de a utiliza Site-ul www.casaapeiminerale.ro încetează automat în cazul încălcării acestor Termeni şi Condiţii, fără nicio notificare. De asemenea, încetarea utilizării de către utilizator a Site-ului www.casaapeiminerale.ro duce la încetarea relaţiei dintre noi şi utilizator. Încetarea nu are niciun efect asupra prevederilor care, prin natura lor, subzistă încetării, cum ar fi, fără limitare la, cele referitoare la proprietatea intelectuală, la dobândirea şi menţinerea de către noi a drepturilor asupra Materialelor, la legea care guvernează Termenii şi Condiţiile. 
 2. Limitarea răspunderii 

Utilizatorul înţelege şi este de acord că îşi asumă toate riscurile aferente utilizării Site-ului Andeur srl, luând la cunoştinţă faptul că Site-ul www.casaapeiminerale.ro, Conţinutul şi Materialele sunt furnizate „aşa cum sunt disponibile” (en: as is), fără garanţii ataşate, Societatea negarantând corectarea eventualelor neperformanţe sau erori ale acestora, existenţa drepturilor de proprietate sau neîncălcarea drepturilor. 

Societatea nu este răspunzătoare pentru: (a) indisponibilitatea, întreruperi, întârzieri, defecte, omisiuni, erori ale Site-ului Andeur srl, incompatibilitatea cu platforma sau aplicaţiile software ale utilizatorului; (b) avarierea sau deteriorarea computerului, a telefonului mobil, a tabletei sau a oricărui alt dispozitie sau a altor componente hardware sau software ale unui utilizator sau ale altor persoane, legate de sau care rezultă din utilizarea și/sau în legătură cu Site-ul www.casaapeiminerale.ro; (c) comportamentul defăimător, ofensator, abuziv, agresiv, hărţuitor, indecent, profanator, ofensiv sau ilegal al utilizatorilor Site-ului www.casaapeiminerale.ro sau al altor terţi, (d) Materialele afişate / încărcate / comunicate de utilizatorii Site-ului www.casaapeiminerale.ro sau terţi prin intermediul Site- www.casaapeiminerale.ro, (e) încălcările de către utilizatori ale drepturilor terţilor. Societatea nu oferă garanţii că serviciul sau serverul pus la dispoziţia utilizatorilor este lipsit de viruşi sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor. 

Utilizatorul înţelege şi este de acord că Societatea este exonerată de răspundere pentru orice vătămare fizică, daună directă, daună indirectă sau de altă natură rezultată din accesarea, folosirea Site-ului www.casaapeiminerale.ro / Conţinutului/Materialelor, luarea de decizii pe baza informatiilor culese de pe Site-ul www.casaapeiminerale.ro sau nerespectarea acestor Termeni şi Condiţii. 

Utilizatorul înţelege şi este de acord că Site-ul www.casaapeiminerale.ro are scop informativ şi educativ, însă nu oferă consultanţă profesională sau recomandări oficiale, putând conţine diverse erori. Vă recomandăm să nu luaţi decizii pe baza acestor informaţii şi, înaintea luării unei decizii, să vă consultaţi cu specialişti şi experţi calificaţi care pot răspunde nevoilor dumneavoastră individuale şi vă pot oferi soluţii personalizate. 

 1. Monitorizare 

Societatea are dreptul, fără a avea însă obligaţia, de a monitoriza Site-ul www.casaapeiminerale.ro cu scopul de a determina dacă Materialele se conformează acestor Termeni şi Condiţii şi eventualelor restricţii legale aplicabile. De asemenea, Societatea are dreptul de a înlătura, şterge, edita, refuza încărcarea, postarea oricărui Material pe care Societatea, la libera sa apreciere, îl consideră ca încălcând aceşti Termeni şi Condiţii sau inacceptabil sau în alt mod incompatibil cu scopul Site-ului www.casaapeiminerale.ro. 

În cazul în care utilizatorul apreciază că un Material încalcă drepturile unui terţ sau nu se conformează Termenilor şi Condiţiilor, recomandăm să ne contacteze. La primirea unei astfel de notificări, ne rezervăm dreptul să facem verificările pe care le considerăm potrivite, să înlăturam respectivul Material sau accesul la acesta dacă apreciem că Materialul încalcă Termenii şi Condiţiile şi, după caz, să facem demersurile legale necesare. 

 1. Despăgubiri 

Utilizatorul înţelege şi este de acord să exonereze de răspundere şi să despăgubească Societatea pentru orice daune directe, indirecte sau de altă natură pe care le-ar suporta Societatea în legătură cu sau datorită: (a) utilizării de către utilizator a Site-ului www.casaapeiminerale.ro şi/sau a Conţinutului; (b) utilizării Materialelor de către Societate; (c) încălcării de către Materialul utilizatorului a oricărui drept al unui terţ; (d) încălcării sau nerespectării de către utilizator a oricărei obligaţii, garanţii sau prevederi din aceşti Termeni şi Condiţii sau a legii aplicabile. 

 1. Actualizarea Site- www.casaapeiminerale.ro, a Conţinutului şi a Termenilor şi Condiţiilor 

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica Site-ul www.casaapeiminerale.ro / Conţinutul şi Termenii şi Condiţiile în orice moment şi fără nicio informare prealabilă. Pentru aceasta, vă recomandăm ca la fiecare accesare a Site-ului www.casaapeiminerale.ro să verificaţi Termenii şi Condiţiile, pentru a fi la curent cu aceste modificări. Pentru a vă da seama dacă a avut loc o astfel de actualizare, vă rugăm să verificaţi data ultimei revizuiri, care va fi menţionată la începutul sau la finalul Termenilor şi Condiţiilor. Nu utilizaţi Site-ul www.casaapeiminerale.ro dacă nu sunteţi de acord cu respectivii Termeni şi Condiţii în forma actualizată. Continuarea utilizării de către dumneavoastră a Site-ului www.casaapeiminerale.ro ulterior oricărei modificări aduse Termenilor şi Condiţiilor reprezintă acceptul dumneavoastră cu privire la noua formă a Termenilor şi Condiţiilor actualizate. 

 1. Diverse 

Termenii şi Condiţiile sunt guvernate de legea română, iar soluţionarea oricărui conflict va reveni instanţelor române. 

În situaţia în care o prevedere sau mai multe din acesti Termeni şi Condiţii sunt declarate nule printr-o hotărâre judecătorească definitivă, aceasta nu va afecta restul prevederilor 

Termenilor şi Condiţiilor, care vor rămane în vigoare şi vor continua să-si producă efectele. Neexercitarea o dată sau repetată de către Societate a oricărui drept recunoscut de lege sau de Termeni şi Condiţii nu reprezintă o renunţare la acest drept. 

 1. Contact 

Pentru orice întrebări legate de modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau exercitarea oricăror drepturi privind aceste date, puteţi să ne trimiteţi o scrisoare la adresa Andeur srl. de mai sus sau un email la adresa vanzari@casaapeiminerale.ro, în atentia: Responsabilul cu protecţia datelor. 

Dacă doriţi să ne contactaţi în alt scop sau aveţi nevoie de alte informaţii de la noi, cum ar fi, de exemplu, informaţii legate de Site-ul www.casaapeiminerale.ro sau produsele prezentate pe acest Site, puteţi să ne trimiteţi o scrisoare la adresa Andeur srl de mai sus sau ne puteţi contacta la adresa de e-mail: vanzari@casaapeiminerale.ro, şi/sau la numarul de telefon …

 

Momentan realizăm comenzi doar pe teritoriul județului și municipiului Arad.
Momentan realizăm comenzi doar pe teritoriul județului și municipiului Arad.
Scroll to Top